گرماژ یا وزن کاغذوزن یا گرماژ کاغذ برابر با وزن یک متر مربع یا 10.000 سانتی متر مربع از آن کاغذ می باشد یعنی اگر برای مثال می گوییم کاغذ 70 گرمی است به معنی آن است که یک متر مربع آن 70 گرم وزن دارد
وزن یک برگ کاغذ به گرم = گرماژ کاغذ (gr)*طول(cm)*عرض(cm)/10000
با توجه به تعریف و مثال می توان وزن یک برگ کاغذ  A4  80 گرم را اینطور بدست آورد
21cm*29.7cm*80gr/10000= 4.9896gr
یک بسته کاغذ A4 80  گرم دارای 500 برگ می باشد در نتیجه  یک بسته کاغذ  A4 تقریبا 2.490 گرم می بایست وزن داشته باشد
از همین رابطه می توان وزن یک بند کاغذ 60*90 یا 70*100 با گرماژ های مختلف را محاسبه نمود

مطالب مرتبط

گرماژ یا وزن کاغذ

گرماژ یا وزن کاغذ

منظور از گرماژ کاغذ چیست ؟
چگونه وزن یک برگ کاغذ را محاسبه کنیم ؟

کاغذ بالکی

کاغذ بالکی

کاغذ بالکی چیست ؟
مزایای استفاده از آن و مقایسه با کاغذ تحریر سفید

راه و بیراه کاغذ

راه و بیراه کاغذ

انتخاب راه درست کاغذ : کتاب بی راه ، کتاب به راه

انواع صحافی

انواع صحافی

صحافی چیست ؟
انواع صحافی کدام است ؟
 

انواع قطع کتاب

انواع قطع کتاب

قطع کتاب یا ابعاد کتاب