راه و بیراه کاغذانتخاب راه کاغذ در کتاب ، در لذت بخش کردن تجربه ی استفاده از کتاب و ورق زدن آن تاثیر بسزایی دارد
کتاب به راه : راحت باز می شود ، خوب ورق می خورد ، چسب صحافی در اثر ورق خوردن باز نخواهد شد و می توان حتی تا هزار صفحه را با چسب گرم صحافی کرد. در انواع صحافی باد نمیکند و ورق هل بخوبی روی هم قرار میگیرند 
کتاب بی راه : سخت باز می شود ، با خشکی و مقاومت ورق می خورد ، به چسب و عطف آن فشار بسیاری وارد می آید و خواننده باید برای باز نگهداشتن آن ، انرژی زیادی صرف کند . به زودی کتاب باد می کند و شکل هندسی اش را از دست می دهد. پس کتاب ما باید به راه باشد ! برای این کار باید راه کاغذ را در فرم بندی کتاب تان بررسی کنید. توجه داشته باشید که اگر از کاغذ بالکی در کتاب تان استفاده می کنید به واسطه ی الیاف بلند این کاغذ ، اهمیت انتخاب راه درست بیش از هنگامی است که از کاغذ گلاسه یا تحریر استفاده می کنید ، گرچه در کاغذ تحریر یا گلاسه نیز بحث راه در دوام و زیبایی کتاب حائز اهمیت است . 

کاغذ LG یا long Grain :  کاغذی است که الیاف آن در جهت ظلع بلند آن قرار دارند
کاغذ SG  یا  short Grain : کاغذی است که الیاف بلند آند در جهت ظلع کوتاه آن قرار دارند

برای مشخص کردن LG  یا SG  بودن کاغذ ، یک راه دیگر هم در نام گذاری وجود .
در کاغذهای LG  عدد کوچک تر اول می آید و در کاغذهای SG  عدد بزرگتر ، مثلا وقتی میگوییم کاغذ 70100 منظورمان کاغذ LG است ، همان کاغذی که الیاف در جهت موازی با ضلع 100cm  و عمود بر 70cm  قراردارد و وقتی میگوییم کاغذ 10070 ، مرادمان کاغذ SG  است که الیاف آن موازی ضلع 70cm  قراردارد .

علامت نیزه هم روی بعضی از لفاف کاغذ، نشان دهنده راه کاغذ است. یعنی اگر فلش موازی ضلع بزرگ تر باشد، راه کاغذ در جهت ضلع بزرگ تر است و اگر فلش در امتداد ضلع کوچک تر کاغذ قرار گیرد، راه کاغذ، ضلع کوچک تر است. 

آزمایش پیدا کردن راه کاغذ :
بسیار ساده است ! وقتی کاغذ را موازی راهش پاره کنید ، بسیار راحت و صاف پاره می شود . اما وقتی کاغذ را عمود بر راهش پاره کنید ، کاغذ به صورت مورب و یا زیگزاگ پاره می شود.
 

مطالب مرتبط

گرماژ یا وزن کاغذ

گرماژ یا وزن کاغذ

منظور از گرماژ کاغذ چیست ؟
چگونه وزن یک برگ کاغذ را محاسبه کنیم ؟

کاغذ بالکی

کاغذ بالکی

کاغذ بالکی چیست ؟
مزایای استفاده از آن و مقایسه با کاغذ تحریر سفید

راه و بیراه کاغذ

راه و بیراه کاغذ

انتخاب راه درست کاغذ : کتاب بی راه ، کتاب به راه

انواع صحافی

انواع صحافی

صحافی چیست ؟
انواع صحافی کدام است ؟
 

انواع قطع کتاب

انواع قطع کتاب

قطع کتاب یا ابعاد کتاب