درباره ما

 

اهداف ما

 چاپ به اندازه ی نیاز(  Print On Demand )

برای حفظ درختان نیاز نیست کتاب چاپ نکنید یا تکثیر نکنید ، کتاب یا مطالبتان را به اندازه ی نیاز چاپ و تکثیرکنید

چاپ در کوتاهترین زمان ( Short Run Printing )

چاپ دیجیتال پیشگام توانایی چاپ و صحافی 2000 جلد کتاب در یک روز کاری را دارد

مدیریت سرمایه ( Money Managment )

بجای چاپ 10.000 جلد از 10 عنوان کتاب که سرمایه بسیار زیادی از شما را بلوکه میکند می توانید با چاپ حداقل تیراژ مورد نیاز بازار ، از سرمایه خود در چاپ عناوین بیشتر استفاده کنید.